1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Skanzen výroby dřevěného uhlí

Historie pálení - výroby dřevěného uhlí

Skanzen pálení dřevěného uhlí ve Lhotě u Kamenných Žehrovic na Křivoklátsku Vás seznámí s historií a současností výroby dřevěného uhlí formou naučné stezky, která obsahuje 14 naučných tabulí.

Pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku má své kořeny v době Keltů před 2 500 lety. Bohaté zásoby dřeva podpořily rozvoj hutnictví železa a dalších průmyslových odvětví v kraji.

Jednoduché pálení v ohništích a jamách časem nahradily milíře, které se stavěly až do poloviny 20. století. V milíři probíhalo pomalé a nedokonalé spalování dřeva, které mohlo trvat i přes dva týdny. Později používané plechové karbonizační pece umožnily výrobu uhlí i mimo les.

Pálení uhlí se zde nepřetržitě provozuje až do dnešních dob a stalo se místní tradicí.

  • Milíř ve skanzenu výroby dřevěného uhlí

Skanzen ve Lhotě

Skanzen ve Lhotě ukáže návštěvníkům typy milířů, nářadí, pomůcek a vybavení k práci a životu uhlíře. Dovolí nahlédnout do ostatních řemesel s lesem a uhlím spojených a ukáže současné technologie výroby.

Skanzen je v provozu od roku 2003.

Nabízíme

Skanzen nabízí exkurze s výkladem pro školy i veřejnost, v nabídce je občerstvení prodej suvenýrů a odborných publikací a také lze dřevěné uhlí zde vyrobené zakoupit.